Marcin Nowojski

prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Czerwiec 2017

Rozmawiając z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i rozważają ogłoszenie upadłości konsumenckiej często spotykam się z sytuacja w której osoby te mają wątpliwości co do etycznego aspektu ogłoszenia upadłości. Upadłość, bankructwo, windykacja, syndyk – te słowa źle się kojarzą. Moi rozmówcy często z niechęcią myślą o ogłoszeniu upadłość. Odbierają tą decyzje jako porażkę, […]

Upadłość konsumencka może być doskonałym środkiem wyjścia z kłopotów finansowych. Jej efektem jest bowiem uwolnienie się od ciążących na upadłym dłużniku zobowiązań. Zanim jednak do tego dojdzie, dłużnik musi przejść przez procedurę upadłościową, która dzieli się na kilka zróżnicowanych etapów i nie jest wcale zwykłą formalnością. Uzyskanie umorzenia niespłaconych zobowiązań powinno być rozumiane jako pewnego […]

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłości. Dłużnik nie może już nim samodzielnie zarządzać, podejmować decyzji i dysponować jego składnikami. Wszystkie te uprawnienia przechodzą na syndyka, którego głównym zadaniem jest sprzedaż całego majątku upadłego i podział uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy jego wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi zarówno cały majątek upadłego zgromadzony przed […]